Kedudukan opsyen binari firma

Bing: Kedudukan opsyen binari

PERDAGANGAN DENGAN PILIHAN BINARI

Kedudukan opsyen binari

Kedudukan Long memberikan pemilik membeli aset pendasar pada harga tertentu tetapi kelebihan ini hanya diberi untuk tempoh jangka hayat opsyen tersebut dan akan dibatalkan apabila opsyen sudah tamat tempohnya. ­Penjual opsyen panggilan berhak untuk menjual aset tertentu pada harga yang telah ditentukan (LONG PUT). Situasi yang berlawanan dengannya ialah kedudukan SHORT PUT.

MULAI DAPATKAN KANAN SEKARANG

Bing: Kedudukan opsyen binari

TINGGALKAN PESANAN